غنچه شکوهیان

نویسنده، کارگردان و طراح صحنه اهل ایران

ملیت:          ایران
آدرس: مازندران – آمل – طبقه فوقانی سینما بهمن – موسسه بازیگری خانه پدری هنرمندان
تلفن:        01144153622
تلفن همراه: 09115610904
تاریخ تولد:

اینستاگرام      instagram.com