”’نمایش ها”’

از آثار غنچه شکوهیان میتوان به:

تئاتر صحنه ای:

بیگانگی، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

آهای کی اونجاست، نویسنده ویلیام سارویان، کارگردان غنچه شکوهیان

خوشه برنج، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

گیل گمش، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

هاپ، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

خانه سیاه است، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

تیرماه سیزده شو، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

ورف چال شهر زنان، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

مرگ آنجل ها، نویسنده، طراح و کارگردان محسن اردشیر

آیا فشار باعث توهم می شود، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

هزارسنگر، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

در کفش دیگری، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

آل، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

کله آبی، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

کاش می شد منم بیام، کارگردان غنچه شکوهیان

آنتی شکسپیر، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

مونگ بهیتی، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

آیین نوا، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

باهم، بی هم، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

من یک آشغالم، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

درخت زندگی، نویسنده، طراح و کارگردان غنچه شکوهیان

شمشیر ابن ملجم، کارگردان غنچه شکوهیان

حرف حرف حرف، بازیگر غنچه شکوهیان

انسان و آرزو، نویسنده و کارگردان غنچه شکوهیان

کاش درخت پیر بودم و آرزوی …، نویسنده و کارگردان غنچه شکوهیان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *