غنچه شکوهیان شاگرد دکتر قطب الدین صادقی و اسماعیل پرقوه می باشد.

کسب جوایز متعدد بین المللی و ملی در فستیوال های تئاتر فجر، دانشجویی ایران، مریوان و … باعث شده تا او بعنوان یکی از پر افتخارترین کارگردان های تئاتر مازندران در این عرصه باشد.